Email koučink 

EMAIL KOUČINK

Díky koučinku se budete umět podívat na svou situaci, problém, cíl z jiných úhlů pohledu.   Budete umět věci vidět z nadhledu, což vám pomůže uvidět a uvědomit si, kde chcete být, kam směřujete, co je pro vás důležité. Kam si přejete dojít, jak vypadá váš vysněný cíl a jak bude vypadat váš život, když je váš problém vyřešen, nebo když jste u cíle. Díky tomu, že se na svůj život podíváte z nadhledu, dokážete vidět některé věci a situace ve zcela jiné perspektivě. Uvidíte nové způsoby řešení, odhalí se vám nové možnosti. Metodu koučinku kombinuji s hlubším sebepoznáním klienta za pomocí jeho osobního astrotypu, který mu pomůže poznat lépe sám sebe, odhalit jeho potenciál, jeho silné a slabé stránky.  

Já osobně se specializuji zejména na mailový koučink. U mailového koučinku je možné s u kterého je velká výhoda, že klient musí své odpovědi psát a tudíž přínos je dvojnásobný, jelikož to, co zapíšeme si musíme více uvědomit, více se zamyslet, více to vnímáme a také musíme jasněji a stručněji formulovat své odpovědi a vybrat si pro sebe to nejdůležitější a nejpodstatnější. Psaní je také úžasná forma terapie. Klient má čas na to se nad odpověďmi opravdu zamyslet, není tlačen časovým limitem vyhrazeným v případě osobního sezení, má možnost se nad odpověďmi zamyslet, kdy jemu to zrovna vyhovuje. Já jako kouč mám na klientovy odpovědi také více času, a díky tomu mu mohu klást ty nejlepší otázky, které ho vedou na cestě k jeho cílům. K odpovědím se mohu v průběhu koučovacích sezení vracet, sledovat pokroky.

Timothy Gallway prohlásil „koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon“. John Whitmore zase řekl „Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou“

Proč věřím koučinku já?

Za důležité považuji, že koučink pracuje s pozitivním přístupem. Zaměřuje se na příležitosti, které přijdou a ne na chyby. Zaměřuje se na potenciál člověka. Já osobně se snažím, v lidech vidět to dobré. Koučink neposuzuje, nehodnotí.  Je založen na důvěře a odpovědnosti klienta za vlastní rozhodnut.

Jak dlouho by měl e-mail koučink trvat?

Aby měl koučink opravdu smysl a klient se mohl někam posunout, měl by koučink trvat minimálně 2 sezení. Je na rozhodnutí klienta, zda chce „sezení“ 1x za týden nebo 1x za 14 dní. Frekvenci je možné samozřejmě v průběhu koučovaní změnit a přizpůsobit potřebám klienta.

Je také možné, využít metody koučování jen pro nastartování sebe sama, podívání se na svou situaci z nadhledu, najít správný směr a vydat se na cestu. V takovém případě je možné si domluvit pouze jednorázové koučovací sezení.

Jak bude e-mail koučink probíhat?

U mailového koučinku máte 2 možnosti:

1) Buď si domluvíme přesný den a čas na 60 minutový mailový koučink (jedno koučovací sezení).

2) Nebo je možné koučovací sezení vést formou, že posílám v jednom dni koučovací mail s otázkami a klient pak má podle svých časových možností čas na to mi odpovědět ideálně do 1 – 3 dnů, jak mu to vyhovuje. Pak v návaznosti na odpovědi zasílám opět další mail. V jednom týdnu tedy zasílám 4 maily – což je bráno jako jedno koučovací sezení. Celkem tedy jsou  2  koučovací „sezení“ rozdělené do jednoho či dvou měsíců, záleží na frekvenci, zda vám více vyhovuje koučik každý týden, nebo 1x za 14 dní.  Na prvním koučovacím „sezení“  si stanoví klient cíl a oblast, kterou chce řešit.  Od toho se pak budou odvíjet další koučovací e-maily.

V koučovacích mailech jsou otázky k zamyšlení a zodpovězení dle aktuálního tématu a cíle řešení. Dále dle Vašeho tématu posílám inspirativní materiály, jako citáty,  různé testy, cvičení, ebooky a koučovací pomůcky, které Vám pomohou k posunu vpřed v dané oblasti. Po každém sezení by si měl klient stanovit akční plán, kroky které chce podniknout do dalšího koučovacího sezení. Díky rozložení sezení do 1 – 3 dnů, si klient může dát čas na odpovědi a má dostatek času na promyšlení a odpovídá, kdy jemu to vyhovuje, není tlačen časem.

V rámci koučovacího procesu pracuji převážně s Metodou GROW, vizualizacemi a NLP technikami. Česky  metoda GROW znamená růst. Tvůrcem této metody je jeden ze zakladatelů koučinku John Whitmore.

Kolik mě bude koučink stát?

  • Cena jednorázového mailového koučovacího sezení (60 minut) nebo týdne (4 mailová sezení) 550 Kč
  • Cena za mailový koučink – 2 „sezení“ po 60 minutách nebo 8 jednotlivých koučovacíh mailů je 950 Kč

Jako kouč, jsem vázána slibem mlčenlivosti, takže žádné osobní ani jiné údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Mezi mnou a klientem bude sepsána řádná smlouva, kde bude definován rozsah spolupráce. V roce 2011 jsem absolvovala Certifikovaný KURZ EXTERNÍ PROFESIONÁLNÍ KOUČ  akreditovaný Ministerstvem Školství a tělovýchovy mládeže u společnosti Koučink centrum. Specializuji se především na životní koučink a koučink osobního rozvoje. Koučink je hlavně mým velkým koníčkem.

Nejste si jistí,zda je koučink pro Vás? Vyzkoušeje UKÁZKOVÝ MAILOVÝ KOUČINK ZDARMA

Těším se na naši spolupráci

Moje služby: