Kurz kreslení tužka

Co se na kurzu naučíte?

N

Probudíte v sobě kreativitu a objevíte skryté schopnosti a dovednosti

N

Naučíte se správně pozorovat - vnímat všechny tvary, linie, barvy a stíny.

N

Naučíte se kreslit obtížné části obrázku

N

Naučíte se, jak používat tužku při kresbě a kreslící techniky, stínování

N

Naučíte se přenést

N

Naučíte se nakreslit portrét.

Jak metoda funguje v praxi?

Skvěle propracovaný a léty prověřený postup jednotlivých na sebe navazujících praktických cvičení, vám pomůže výrazně se zlepšit v kresbě i odblokovat váš případný pocit, že neumíte kreslit nebo se nemůžete naučit kreslit. Praktická cvičení vás přirozeně a hravou formou dovedou od počátečních „dětských malůvek“ ke skutečné kresbě. Tato metoda vyvinutá americkou profesorkou Betty Adwards, je považována za nejefektivnější metodu kreslení.

O metodě Betty Adwards

Na kurzech kreslení využívám metody americké profesorky kreslení Dr. Betty Edwards, která vychází z  poznatků fungování pravé a levé poloviny našeho mozku. Tato teorie vznikla na základě vědeckého bádání neurobiologa Rogera W. Sperryho, který za objevy, jak náš mozek funguje, dostal v r. 1981 Nobelovu cenu.

Náš mozek se skládá ze dvou polovin – tzv. hemisfér, které jsou vzájemně propojeny. Levou hemisféru označujeme jako logickou a pravou jako emoční. Levá hemisféra nám pomáhá v takových oblastech, jako je logické myšlení, matematika, detaily, verbální vyjadřování, je časově orientovaná, obsahuje strach, posuzuje a je v ní centrum pro naše přežití. Naopak pravá hemisféra strach nezná, nezná ani čas. Nevyjadřuje se verbálním jazykem, ale hudbou, barvami, symboly, abstrakcí. V pravé hemisféře se rodí naše nejúžasnější a nejtvořivější nápady.

 

Betty Edwardsové právem patří uznání, že tyto vědomosti seskupila do na sebe navazujících praktických cvičení a vytvořila tak naprosto unikátní a efektivní metodu kreslení, která využívá právě pravé mozkové hemisféry. Otevírají se nám tak neskutečné a neomezené obzory naší tvořivosti. Tuto kreativitu avšak nemusíme aplikovat pouze na kreslení. Můžeme jí využít ve všech oborech a částí našeho života.

Ideální by pro nás všechny bylo, kdyby obě hemisféry fungovaly v rovnováze. Naše společnost je však orientovaná především na levou hemisféru. Chce se po nás, abychom neustále podávali výkony, velmi často v omezeném časovém úseku. Když se nedokážeme dostatečně uvolnit a zbavit se stresu, jsme polapeni v levé mozkové hemisféře a naše tvořivost se nemůže projevit v dostatečné míře v žádné oblasti. Když preferujeme levou mozkovou hemisféru, popíráme svoji tvořivost.

Přijďte se uvolnit, více zapojit svou pravou mozkovou hemisféru a objevit, jaké schopnosti se ve vás skrývají.

Těším se na Vás

Moje služby: